Home

Enkel leden

Pegasus
PDF Afdrukken E-mailadres

Pegasus,

uw partner in loonbeheer en verzekeringen

voor de coöperanten en de Belgische werknemers onder het non-profitsector

 

COVID-19 (10/02/2021) 

 

Neem contact met ons op voor alle vragen in verband met specifieke Covid-19 aandoeningen.

 

 

... Voor uw Expat's Personeel :

 

OSZ:

OSZ past zich aan de situatie en past zijn diensten aan:

 

1. Wegens de uitzonderlijke omstandigheden staat de Dienst  u toe om uw medische kosten in deze periode per e-mail in te dienen via :  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Houd bij het scannen van de kosten rekening met de volgende richtlijnen:

Scan eerst het overzicht .

sorteer de kosten vervolgens op datum en voeg de getuigschriften in chronologische volgorde bij.

Bezorg steeds de volledige factuur, met alle pagina's in de juiste volgorde en perfect leesbaar.

Zorg er ook voor dat alle documenten in dezelfde richting worden gescand.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een aparte e-mail te sturen per persoon voor wie u kosten indient.

 

Bewaar het origineel van het gescande document en stel het desgevraagd ter beschikking aan de Dienst.

In dit geval zal de coöperant de details van de terugbetaling (kwijtschrift) waarschijnlijk per e-mail ontvangen. Om de bijkomende terugbetaling van de medische onkosten door Axa Assistance te laten gebeuren hebben wij de kwijtschriften van de OSZ nodig. Maak U zeker ons de kwijtschriften te bezorgen, liefst per email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

2.Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (terugkeer naar het land van herkomst/ thuiswerk/ tijdelijke werkloosheid)

 

Wij nodigen u uit om de nota van de federaties over dit onderwerp te lezen door op deze link te klikken:

Opmerking Tijdelijke werkloosheid expats

 

Als een expat terug in België, van thuis blijft werken om het "overzeese" contract uit te voeren, is het mogelijk bij wijze van uitzondering om zijn deelname aan de OSZ in België voort te zetten. Dit is een tolerantie van de RSZ, geen aanbeveling.

Deze optie moet geval per geval beschouwd worden en in het licht van :

- De prognose van een snelle terugkeer naar het veld of niet

- De prognose van tijdelijke werkloosheid in België. In dit geval is het beter de werknemer onder de Belgische RSZ, via een arbeidscontract in België, over te schakelen.

- De woonplaats van de coöperant (geen werkloosheid mogelijk indien de werknemer niet in België gedomicilieerd is)

- …

Aarzel niet om ons te contacteren om hierover te bespreken.

 

3. Kosten voor gezondheidszorg (ziekenhuisopname, laboratorium, enz.) in verband met het Coronavirus

Deze kosten blijven gedekt door de OSZ, overeenkomstig het individuele contract van de aanvullende ziektekostenverzekering.

De terugbetaling zal gebeuren aan 75% van de in het buitenland gemaakte kosten en zal gebeuren op basis van de RIZIV-baremas voor de in België gemaakte kosten.

 

U vindt meer details hierover via :  

https://www.securitesocialedoutremer.be/nl/coronavirus.html 

 

 

 

Expat & Co : 

Contract gegevens:

Het nummer van de polis repatrïering verzekering is PE.

Oproep nummer : +32 (0)2 669 08 80

 

  • Komt Expat&Co tussenbeide voor preventieve repatriëring, d.w.z. in geval van noodevacuatie om niet besmet te raken? Nee, dit valt niet onder de polis.
  • Wordt medische zorg en/of hospitalisatie in het buitenland in geval van een Covid-19-besmetting door Expat&Co vergoed?  Ja
  • Als een expat een lokale medische attest voorlegt (d.w.z. afgegeven in een zuidelijk land), of hij of zij nu positief gediagnosticeerd is voor Covid-19  kan hij of zij dan gerepatrieerd worden met zijn of haar familie? Nee, deze mensen moeten in quarantaine blijven en ter plaatse worden behandeld. De Belgische regering staat geen repatriëring toe van mensen die op dit moment geïnfecteerd zijn.
  • Als de persoon niet besmet is maar om een andere reden gerepatrieerd moet worden, zal Expat&Co de Belgische (of betrokkene) autoriteiten raadplegen over de te nemen beslissingen.
Het is van groot belang om elk geval zo snel mogelijk te melden bij Expat&Co, zodat zij hun dienstverlening kunnen organiseren.
Als er medische hulp nodig is, zal Expat&Co altijd de kosten dekken en alles doen wat nodig is om de persoon in eerste instantie ter plaatse te helpen en, indien nodig, contact opnemen met de autoriteiten om een eventuele repatriëring te regelen. Natuurlijk kan Expat&Co de reactie van individuele landen niet voorspellen.
 
Voorlopig zijn er geen richtlijnen die bepalen dat repatriëring niet kan plaatsvinden, en het is waarschijnlijk dat de betrokken autoriteiten ze per geval zullen onderzoeken.
 
Op dit moment worden mensen vanuit de hele wereld door hun autoriteiten gerepatrieerd (zelfs als ze niet ziek zijn). Wat er gebeurt als een ernstig ziek persoon naar zijn of haar land moet terugkeren is niet met 100% zekerheid te voorspellen, maar het is zeker dat Expat&Co er alles aan zal doen om de persoon in kwestie te helpen en hem of haar indien mogelijk terug te sturen naar zijn of haar land van herkomst (vluchten moeten beschikbaar zijn, het vliegtuig moet volledig gedesinfecteerd zijn, de autoriteiten in het land en op de luchthaven moeten op de hoogte worden gebracht en hun toestemming geven, enz.)
 
Het lijkt niet waarschijnlijk dat een land zijn burgers op een moment als dit in de steek zou laten, maar na een eventuele terugkeer moet natuurlijk wel een quarantaineperiode worden verwacht.
De situatie kan ook op elk moment veranderen