Home Wie zijn we ? Het ontstaan-Evolutie-Maturiteit

Enkel leden

Ontstaan-Evolutie-Maturiteit PDF Afdrukken E-mailadres

Ontstaan van Pegasus

Voor 1997 was het DGOS, vroeger ABOS genoemd, die de administratie op zich nam ivm de coöperantenstatuten en dit gebaseerd op een administratief dossier ingediend door de NGO's.

De hervorming door Moreels in 1997 heeft het functioneren van de NGO's grondig veranderd. Sindsdien werken de NGO's op een geïntegreerde en een planmatige wijze. Alle gesubsidieerde activiteitensectoren (het zenden van coöperanten, financiering van partners, opleiding en dienstverlening in het kader van de ontwikkelingssamenwerking) gebeuren in het kader van een jaarlijks actieplan die de concretisatie is van een 5-jarenprogramma in dewelke iedere NGO zijn visie en strategie uitwerkt. Op basis van dit actieplan, krijgen de NGO's hun subsidies.

Deze subsidies zijn een voorschot op de effectief gerealiseerde kosten, en hebben de bedoeling om een gelijke statutaire basis te voorzien voor alle coöperanten van alle NGO's.

Deze nieuwe benadering impliceert een zeer strikt beheer die een regelmatige opvolging noodzakelijk maakt. De NGO's bevinden zich hierdoor tegenover een nieuwe uitdaging, een nieuw beroep als het ware. Het beheer van de coöperantenstatuten impliceert bv. ook de kennis van fiscale en wettelijke materies hieromtrent. Om het surplus aan werk te kunnen ontvangen, dienen de NGO's zich samen te organiseren. Meerdere initiatieven werden dan ook genomen in dit kader.

Eén van de opties bestond er in om beroep te doen op sociale secretariaten. Eén van de problemen van deze secretariaten is de kostprijs van hun dienstverlening maar ook een degelijke kennis van een typische arbeidsmarkt als die van de expatriates.

De tweede optie die overwogen en waarvoor uiteindelijk werd geopteerd is het oprichten van een eigen sociaal secretariaat. De Nederlandstalige, de Franstalige alsook de tweetalige NGO's respectievelijk verenigd binnen hun eigen federatie besluiten om Pegasus op te richten. De oprichting van Pegasus als vzw op 18 december 1997 heeft het mogelijk gemaakt om te kunnen beantwoorden aan de hervorming die in voege is sinds 1 januari 1999.

Om dit project in goede banen te leiden, werd iemand aangeworven. Dat werd Michel Lataer dit de spil werd van dit nieuwe project. Michel Lataer heeft reeds 5 jaar ervaring in dit specifieke domein en heeft dan ook een duidelijke meerwaarde naar de NGO's toe.

Michel heeft het mogelijk gemaakt om verschillende interessante contracten af te sluiten, ondermeer met de DIBISS, met voordelige voorwaarden waarover ABOS beschikten.

Andere verzekeringscontracten voor een grote groep konden eveneens worden afgesloten aan interessante voorwaarden. Dit maakt het mogelijk voor de NGO's om de subsidies voor de expats efficiënt en professioneel te beheren.

Naarmate de NGO's hun inspanningen verder opdreven, verhoogde ook het aantal te beheren dossiers van cooperanten bij Pegasus. Om het bijkomende werk op te vangen, hebben de NGO's een gezamenlijke inspanning gedaan om Pegasus te laten groeien door het creëren van twee bijkomende gesubsidieerde plaatsen (Sociale Maribel). Eén van de bijkomende arbeidsplaatsen zullen ingevuld worden door een dossierbeheerder; de andere arbeidsplaats door een boekhouder.

Evolutie

In 2003, werd er een belangrijke stap gezet. Pegasus wil uitgroeien tot een volwaardig sociaal secretariaat en heeft hiertoe een samenwerking overeenkomst aangegaan met groep S. Deze samenwerking biedt aan Pegasus de kans om een uitgebreider dienstverlening aan de NGO's te kunnen voorstellen. De beiden kennissen van Pegasus en Groep S geven de mogelijkheid aan de NGO's om hun Belgisch personeel en hun expats door één enkel sociaal secretariaat doen op te volgen.